Leon
Délka 750 mm
Rozpětí 1200 mm
Hmotnost 600 g
Pohon Speed 400/6V, MP-JET 3:1
Ovládáno S,V,M
Fotogalerie
Video

Model byl kdysi zakoupen po dlouhé době modelářského nic nedělání jako výukový (před tím jsem létal jen s "volňásky" a "gumáky"). Po etapě VKL (Velmi Krátkých Letů) a poznatku, že bez dodatečně dodané energie nic nepracuje příliš dlouho, jsem se rozhodl jej motorizovat. Volba padla na COX 0.8 cm3, umístěný na balzovém pylonu nad křídlem. S tímto pohonem model létal celou jednou sezónu!!! a kromě pár drobných šrámů způsobených komunikačními poruchami mezi očima, hlavou a rukama pilota (tedy mne), ji přestál bez úhony. Poté následovala jeho dlouhá (cca 2-letá) výluka, způsobená výstavbou rodinného domu a následným stěhováním (srovnání s požárem je pro nás usedlejších povah celkem namístě).
Zlomový moment nastal objevením použitelného elektropohonu a následná přestavba modelu jej učinila zcela kompatibilním s akustickými představami mých nových sousedů (na rozdíl od původního, určeného milovníkům hlasité hudby a bodavého hmyzu). V této konfiguraci létá (a to velmi pohodově) dodnes... Tak nakonec byl darován jistému pilotovi a modeláři v jedné osobě...